Η γκάμα υπερήχων καρδιολογικής χρήσης Vivid αποτελεί μια εξαιρετική σειρά καρδιαγγειακής απεικόνισης.

Τα συμβατικά συστήματα υπερήχων πολύ συχνά δίνουν μη διαγνωστικές εξετάσεις που χρήζουν επανεκτίμησης. Αναγνωρίζοντας αυτή την πρόκληση, η General Electric ανέπτυξε μία νέα πλατφόρμα απεικόνισης που ονομάζεται cSound* στα συστήματα υπερηχοκαρδιογραφίας VIVID η οποία ανεβάζει το καρδιαγγειακό υπερηχογράφημα σε υψηλότερο επίπεδο παρέχοντας:

  • Εξαιρετική ποιότητα απεικόνισης με εντυπωσιακή διεισδυτικότητα και υψηλή ευαισθησία διατηρώντας υψηλή χωρική διακριτική ικανότητα τόσο στην εικόνα 2D όσο και στο έγχρωμο και φασματικό Doppler.
  • Εξαιρετικά αναβαθμισμένες αποδόσεις στην ποιότητα απεικόνισης εγγύς πεδίου, στη σαφή απεικόνιση πλάγιου τοιχώματος μυοκαρδίου, στην ομοιογένεια εικόνας και στη διεισδυτικότητα.
  • Λεπτομερείς προβολές των καρδιακών δομών που διευκολύνουν την επικοινωνία του καρδιολόγου με τον επεμβατικό ιατρό.
  • Πλήρης σειρά απλών και διαδραστικών εργαλείων που διευκολύνουν και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των ποσοτικοποιήσεων, σε αρκετές περιπτώσεις με ελάχιστη επέμβαση του χρήστη.

VIVID E95

Το Vivid E95 είναι ένα premium σύστημα τρισδιάστατης (4D) καρδιαγγειακής υπερηχοτομογραφίας, σχεδιασμένο για να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε κάποιες από τις πλέον σύνθετες σύγχρονες προκλήσεις της υγειονομικής περίθαλψης . Συνδυάζοντας την αποδεδειγμένη σε εύρος και απόδοση σειρά προϊόντων Vivid* με την ισχυρή, βασισμένη στον νέο software-based διαμορφωτή δέσμης, πλατφόρμα επεξεργασίας Csound*, το σύστημα Vivid Ε95 επαναπροσδιορίζει το 4D υπερηχογράφημα σε ένα εντελώς νέο επίπεδο – φιλοδοξώντας να βοηθήσει στη μείωση των μη διαγνωστικών εξετάσεων και του κόστος περίθαλψης.

VIVID E95

Το Vivid E95 είναι ένα premium σύστημα τρισδιάστατης (4D) καρδιαγγειακής υπερηχοτομογραφίας, σχεδιασμένο για να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε κάποιες από τις πλέον σύνθετες σύγχρονες προκλήσεις της υγειονομικής περίθαλψης . Συνδυάζοντας την αποδεδειγμένη σε εύρος και απόδοση σειρά προϊόντων Vivid* με την ισχυρή, βασισμένη στον νέο software-based διαμορφωτή δέσμης, πλατφόρμα επεξεργασίας Csound*, το σύστημα Vivid Ε95 επαναπροσδιορίζει το 4D υπερηχογράφημα σε ένα εντελώς νέο επίπεδο – φιλοδοξώντας να βοηθήσει στη μείωση των μη διαγνωστικών εξετάσεων και του κόστος περίθαλψης.

VIVID E90

Ο υπερηχοκαρδιογράφος Vivid E90 είναι ένα premium σύστημα δισδιάστατης (2D) καρδιαγγειακής υπερηχοτομογραφίας σχεδιασμένο να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε κάποιες από τις πλέον σύνθετες σύγχρονες προκλήσεις της υγειονομικής περίθαλψης, όπως η μείωση των μη διαγνωστικών εξετάσεων. Αναγνωρίζοντας αυτή την πρόκληση, η GE έχει επαναπροσδιορίσει την καρδιαγγειακή υπερηχοτομογραφία σε ένα υψηλότερο επίπεδο μέσω της νέας πλατφόρμας απεικόνισης Csound*

VIVID E90

Ο υπερηχοκαρδιογράφος Vivid E90 είναι ένα premium σύστημα δισδιάστατης (2D) καρδιαγγειακής υπερηχοτομογραφίας σχεδιασμένο να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε κάποιες από τις πλέον σύνθετες σύγχρονες προκλήσεις της υγειονομικής περίθαλψης, όπως η μείωση των μη διαγνωστικών εξετάσεων. Αναγνωρίζοντας αυτή την πρόκληση, η GE έχει επαναπροσδιορίσει την καρδιαγγειακή υπερηχοτομογραφία σε ένα υψηλότερο επίπεδο μέσω της νέας πλατφόρμας απεικόνισης Csound*

VIVID S70N

Καλώς ήρθατε στον υπερηχοκαρδιογράφο VIVID* S70Ν της GE Healthcare – ένα φορητό, στιβαρό σύστημα με δυνατότητα τρισδιάστατης διοισοφαγείου (4D ΤΕΕ) που εκτοξεύει την καρδιαγγειακή υπερηχογραφία σε νέα επίπεδα, φιλοδοξώντας να βοηθήσει στη μείωση των μη διαγνωστικών εξετάσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας στην περίθαλψη. Συνδυάζοντας την αποδεδειγμένη σε εύρος και απόδοση σειρά προϊόντων Vivid* με την ισχυρή, βασισμένη στον νέο software-based διαμορφωτή δέσμης, πλατφόρμα επεξεργασίας Csound*, το σύστημα Vivid* S70Ν επαναπροσδιορίζει την υπερηχοτομογραφία σε ένα εντελώς νέο επίπεδο – παρέχοντας εξαιρετική ποιότητα απεικόνισης τόσο σε καρδιολογικές όσο και σε πολλαπλές εφαρμογές, σε προσιτή τιμή.

VIVID S70N

Καλώς ήρθατε στον υπερηχοκαρδιογράφο VIVID S70Ν της GE Healthcare – ένα φορητό, στιβαρό σύστημα με δυνατότητα τρισδιάστατης διοισοφαγείου (4D ΤΕΕ) που εκτοξεύει την καρδιαγγειακή υπερηχογραφία σε νέα επίπεδα, φιλοδοξώντας να βοηθήσει στη μείωση των μη διαγνωστικών εξετάσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας στην περίθαλψη. Συνδυάζοντας την αποδεδειγμένη σε εύρος και απόδοση σειρά προϊόντων Vivid με την ισχυρή, βασισμένη στον νέο software-based διαμορφωτή δέσμης, πλατφόρμα επεξεργασίας Csound, το σύστημα Vivid S70Ν επαναπροσδιορίζει την υπερηχοτομογραφία σε ένα εντελώς νέο επίπεδο – παρέχοντας εξαιρετική ποιότητα απεικόνισης τόσο σε καρδιολογικές όσο και σε πολλαπλές εφαρμογές, σε προσιτή τιμή.

VIVID S60N

Ο υπερηχοκαρδιογράφος Vivid S60Ν είναι ένα φορητό, στιβαρό σύστημα που επαναπροσδιορίζει τη δισδιάστατη (2D) καρδιαγγειακή υπερηχογραφίας σε νέα επίπεδα, φιλοδοξώντας να βοηθήσει στη μείωση των μη διαγνωστικών εξετάσεων. Συνδυάζοντας την αποδεδειγμένη σε εύρος και απόδοση σειρά προϊόντων Vivid* με την ισχυρή, βασισμένη στον νέο software-based διαμορφωτή δέσμης, πλατφόρμα επεξεργασίας Csound, το σύστημα Vivid S60Ν επαναπροσδιορίζει την υπερηχοτομογραφία σε ένα εντελώς νέο επίπεδο – παρέχοντας εξαιρετική ποιότητα απεικόνισης, σε προσιτή τιμή.

VIVID S60N

Ο υπερηχοκαρδιογράφος Vivid S60Ν είναι ένα φορητό, στιβαρό σύστημα που επαναπροσδιορίζει τη δισδιάστατη (2D) καρδιαγγειακή υπερηχογραφίας σε νέα επίπεδα, φιλοδοξώντας να βοηθήσει στη μείωση των μη διαγνωστικών εξετάσεων. Συνδυάζοντας την αποδεδειγμένη σε εύρος και απόδοση σειρά προϊόντων Vivid* με την ισχυρή, βασισμένη στον νέο software-based διαμορφωτή δέσμης, πλατφόρμα επεξεργασίας Csound*, το σύστημα Vivid S60Ν επαναπροσδιορίζει την υπερηχοτομογραφία σε ένα εντελώς νέο επίπεδο – παρέχοντας εξαιρετική ποιότητα απεικόνισης, σε προσιτή τιμή.

VIVID T8

Ο υπερηχοκαρδιογράφος Vivid Τ8 R2.5, συνδυάζει τις αποδειγμένες δυνατότητας απεικόνισης καρδιάς των συστημάτων Vivid της GE με τις εξαιρετικές αποδόσεις στην απεικόνιση πολλαπλών εφαρμογών των συστημάτων Logiq™. Το αποτέλεσμα: κάποια από τα καλύτερα χαρακτηριστικά και των δύο συστημάτων προσαρμόζονται σε ένα υβριδικό σύστημα καρδιαγγειακής υπερηχογραφικής απεικόνισης, ανθεκτικό, αξιόπιστο, ισχυρό και πλούσιο σε χαρακτηριστικά, εντούτοις προσιτό και εύκολο στη χρήση. Με τρία έτη ολοκληρωμένης κάλυψης τεχνικής υποστήριξης, το σύστημα Vivid Τ8 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ενίσχυση της συνολικής αξίας κτήσης.

VIVID T8

Ο υπερηχοκαρδιογράφος Vivid Τ8 R2.5, συνδυάζει τις αποδειγμένες δυνατότητας απεικόνισης καρδιάς των συστημάτων Vivid της GE με τις εξαιρετικές αποδόσεις στην απεικόνιση πολλαπλών εφαρμογών των συστημάτων Logiq™. Το αποτέλεσμα: κάποια από τα καλύτερα χαρακτηριστικά και των δύο συστημάτων προσαρμόζονται σε ένα υβριδικό σύστημα καρδιαγγειακής υπερηχογραφικής απεικόνισης, ανθεκτικό, αξιόπιστο, ισχυρό και πλούσιο σε χαρακτηριστικά, εντούτοις προσιτό και εύκολο στη χρήση. Με τρία έτη ολοκληρωμένης κάλυψης τεχνικής υποστήριξης, το σύστημα Vivid Τ8 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ενίσχυση της συνολικής αξίας κτήσης.

VIVID iq

Το νέο φορητό σύστημα Vivid iq  της GE Healthcare ανταποκρίνεται άμεσα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες σας με ένα συνδυασμό φορητότητας και ισχύος που ταιριάζει ακριβώς – όπου κι αν σας ταξιδεύουν οι ανάγκες σας. Εργαστήριο Υπερήχων… Κλίνη Ασθενούς… ΤΕΠ … Παιδιατρική… Ιδιωτικό ιατρείο.

VIVID IQ

Το νέο φορητό σύστημα Vivid iq  της GE Healthcare ανταποκρίνεται άμεσα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες σας με ένα συνδυασμό φορητότητας και ισχύος που ταιριάζει ακριβώς – όπου κι αν σας ταξιδεύουν οι ανάγκες σας. Εργαστήριο Υπερήχων… Κλίνη Ασθενούς… ΤΕΠ … Παιδιατρική… Ιδιωτικό ιατρείο.

CLINICAL WORKSTATION SOFTWARE

Προσαρμόστε της ροής εργασίας σας για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου υπερηχογραφίας μέσω του εξωτερικού σταθμού εργασίας EchoPAC*. Εκτελέστε όλες τις μεθ΄επεξεργασίες στο σταθμό εργασίας – ακόμα και ανάλυση πολυδιάστατων απεικονίσεων – σε εικόνες που διατηρούν την ίδια άριστη ποιότητα με εκείνες που αρχικά λήφθηκαν και προβλήθηκαν στο σύστημα υπερηχοτομογραφίας. Βελτιστοποιείστε τη ροή εργασίας σας αποφασίζοντας πότε και πού θα έχετε πρόσβαση σε μία υπερηχογραφική εξέταση για ανασκόπηση ή οριστικοποίηση, με βάση τις ανάγκες σας και την εμπειρία της ομάδας σας.

CLINICAL WORKSTATION SOFTWARE

Προσαρμόστε της ροής εργασίας σας για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου υπερηχογραφίας μέσω του εξωτερικού σταθμού εργασίας EchoPAC*. Εκτελέστε όλες τις μεθ΄επεξεργασίες στο σταθμό εργασίας – ακόμα και ανάλυση πολυδιάστατων απεικονίσεων – σε εικόνες που διατηρούν την ίδια άριστη ποιότητα με εκείνες που αρχικά λήφθηκαν και προβλήθηκαν στο σύστημα υπερηχοτομογραφίας. Βελτιστοποιείστε τη ροή εργασίας σας αποφασίζοντας πότε και πού θα έχετε πρόσβαση σε μία υπερηχογραφική εξέταση για ανασκόπηση ή οριστικοποίηση, με βάση τις ανάγκες σας και την εμπειρία της ομάδας σας.

VIVID E95

Το Vivid E95 είναι ένα premium σύστημα τρισδιάστατης (4D) καρδιαγγειακής υπερηχοτομογραφίας, σχεδιασμένο για να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε κάποιες από τις πλέον σύνθετες σύγχρονες προκλήσεις της υγειονομικής περίθαλψης . Συνδυάζοντας την αποδεδειγμένη σε εύρος και απόδοση σειρά προϊόντων Vivid με την ισχυρή, βασισμένη στον νέο software-based διαμορφωτή δέσμης, πλατφόρμα επεξεργασίας Csound, το σύστημα Vivid Ε95 επαναπροσδιορίζει το 4D υπερηχογράφημα σε ένα εντελώς νέο επίπεδο – φιλοδοξώντας να βοηθήσει στη μείωση των μη διαγνωστικών εξετάσεων και του κόστος περίθαλψης.

VIVID E95

Το Vivid E95 είναι ένα premium σύστημα τρισδιάστατης (4D) καρδιαγγειακής υπερηχοτομογραφίας, σχεδιασμένο για να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε κάποιες από τις πλέον σύνθετες σύγχρονες προκλήσεις της υγειονομικής περίθαλψης . Συνδυάζοντας την αποδεδειγμένη σε εύρος και απόδοση σειρά προϊόντων Vivid με την ισχυρή, βασισμένη στον νέο software-based διαμορφωτή δέσμης, πλατφόρμα επεξεργασίας Csound, το σύστημα Vivid Ε95 επαναπροσδιορίζει το 4D υπερηχογράφημα σε ένα εντελώς νέο επίπεδο – φιλοδοξώντας να βοηθήσει στη μείωση των μη διαγνωστικών εξετάσεων και του κόστος περίθαλψης.

VIVID E90

Ο υπερηχοκαρδιογράφος Vivid E90 είναι ένα premium σύστημα δισδιάστατης (2D) καρδιαγγειακής υπερηχοτομογραφίας σχεδιασμένο να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε κάποιες από τις πλέον σύνθετες σύγχρονες προκλήσεις της υγειονομικής περίθαλψης, όπως η μείωση των μη διαγνωστικών εξετάσεων. Αναγνωρίζοντας αυτή την πρόκληση, η GE έχει επαναπροσδιορίσει την καρδιαγγειακή υπερηχοτομογραφία σε ένα υψηλότερο επίπεδο μέσω της νέας πλατφόρμας απεικόνισης Csound

VIVID E90

Ο υπερηχοκαρδιογράφος Vivid E90 είναι ένα premium σύστημα δισδιάστατης (2D) καρδιαγγειακής υπερηχοτομογραφίας σχεδιασμένο να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε κάποιες από τις πλέον σύνθετες σύγχρονες προκλήσεις της υγειονομικής περίθαλψης, όπως η μείωση των μη διαγνωστικών εξετάσεων. Αναγνωρίζοντας αυτή την πρόκληση, η GE έχει επαναπροσδιορίσει την καρδιαγγειακή υπερηχοτομογραφία σε ένα υψηλότερο επίπεδο μέσω της νέας πλατφόρμας απεικόνισης Csound

VIVID S70Ν

Καλώς ήρθατε στον υπερηχοκαρδιογράφο VIVID S70Ν της GE Healthcare – ένα φορητό, στιβαρό σύστημα με δυνατότητα τρισδιάστατης διοισοφαγείου (4D ΤΕΕ) που εκτοξεύει την καρδιαγγειακή υπερηχογραφία σε νέα επίπεδα, φιλοδοξώντας να βοηθήσει στη μείωση των μη διαγνωστικών εξετάσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας στην περίθαλψη. Συνδυάζοντας την αποδεδειγμένη σε εύρος και απόδοση σειρά προϊόντων Vivid με την ισχυρή, βασισμένη στον νέο software-based διαμορφωτή δέσμης, πλατφόρμα επεξεργασίας Csound, το σύστημα Vivid S70Ν επαναπροσδιορίζει την υπερηχοτομογραφία σε ένα εντελώς νέο επίπεδο – παρέχοντας εξαιρετική ποιότητα απεικόνισης τόσο σε καρδιολογικές όσο και σε πολλαπλές εφαρμογές, σε προσιτή τιμή.

VIVID S70Ν

Καλώς ήρθατε στον υπερηχοκαρδιογράφο VIVID S70Ν της GE Healthcare – ένα φορητό, στιβαρό σύστημα με δυνατότητα τρισδιάστατης διοισοφαγείου (4D ΤΕΕ) που εκτοξεύει την καρδιαγγειακή υπερηχογραφία σε νέα επίπεδα, φιλοδοξώντας να βοηθήσει στη μείωση των μη διαγνωστικών εξετάσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας στην περίθαλψη. Συνδυάζοντας την αποδεδειγμένη σε εύρος και απόδοση σειρά προϊόντων Vivid με την ισχυρή, βασισμένη στον νέο software-based διαμορφωτή δέσμης, πλατφόρμα επεξεργασίας Csound, το σύστημα Vivid S70Ν επαναπροσδιορίζει την υπερηχοτομογραφία σε ένα εντελώς νέο επίπεδο – παρέχοντας εξαιρετική ποιότητα απεικόνισης τόσο σε καρδιολογικές όσο και σε πολλαπλές εφαρμογές, σε προσιτή τιμή.

VIVID S60Ν

Ο υπερηχοκαρδιογράφος Vivid S60Ν είναι ένα φορητό, στιβαρό σύστημα που επαναπροσδιορίζει τη δισδιάστατη (2D) καρδιαγγειακή υπερηχογραφίας σε νέα επίπεδα, φιλοδοξώντας να βοηθήσει στη μείωση των μη διαγνωστικών εξετάσεων. Συνδυάζοντας την αποδεδειγμένη σε εύρος και απόδοση σειρά προϊόντων Vivid με την ισχυρή, βασισμένη στον νέο software-based διαμορφωτή δέσμης, πλατφόρμα επεξεργασίας Csound, το σύστημα Vivid S60Ν επαναπροσδιορίζει την υπερηχοτομογραφία σε ένα εντελώς νέο επίπεδο – παρέχοντας εξαιρετική ποιότητα απεικόνισης, σε προσιτή τιμή.

VIVID S60Ν

Ο υπερηχοκαρδιογράφος Vivid S60Ν είναι ένα φορητό, στιβαρό σύστημα που επαναπροσδιορίζει τη δισδιάστατη (2D) καρδιαγγειακή υπερηχογραφίας σε νέα επίπεδα, φιλοδοξώντας να βοηθήσει στη μείωση των μη διαγνωστικών εξετάσεων. Συνδυάζοντας την αποδεδειγμένη σε εύρος και απόδοση σειρά προϊόντων Vivid με την ισχυρή, βασισμένη στον νέο software-based διαμορφωτή δέσμης, πλατφόρμα επεξεργασίας Csound, το σύστημα Vivid S60Ν επαναπροσδιορίζει την υπερηχοτομογραφία σε ένα εντελώς νέο επίπεδο – παρέχοντας εξαιρετική ποιότητα απεικόνισης, σε προσιτή τιμή.

VIVID iq

Το νέο φορητό σύστημα Vivid iq  της GE Healthcare ανταποκρίνεται άμεσα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες σας με ένα συνδυασμό φορητότητας και ισχύος που ταιριάζει ακριβώς – όπου κι αν σας ταξιδεύουν οι ανάγκες σας. Εργαστήριο Υπερήχων… Κλίνη Ασθενούς… ΤΕΠ … Παιδιατρική… Ιδιωτικό ιατρείο.

VIVID iq

Το νέο φορητό σύστημα Vivid iq  της GE Healthcare ανταποκρίνεται άμεσα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες σας με ένα συνδυασμό φορητότητας και ισχύος που ταιριάζει ακριβώς – όπου κι αν σας ταξιδεύουν οι ανάγκες σας. Εργαστήριο Υπερήχων… Κλίνη Ασθενούς… ΤΕΠ … Παιδιατρική… Ιδιωτικό ιατρείο.

VIVID T8

Ο υπερηχοκαρδιογράφος Vivid Τ8 R2.5, συνδυάζει τις αποδειγμένες δυνατότητας απεικόνισης καρδιάς των συστημάτων Vivid της GE με τις εξαιρετικές αποδόσεις στην απεικόνιση πολλαπλών εφαρμογών των συστημάτων Logiq™. Το αποτέλεσμα: κάποια από τα καλύτερα χαρακτηριστικά και των δύο συστημάτων προσαρμόζονται σε ένα υβριδικό σύστημα καρδιαγγειακής υπερηχογραφικής απεικόνισης, ανθεκτικό, αξιόπιστο, ισχυρό και πλούσιο σε χαρακτηριστικά, εντούτοις προσιτό και εύκολο στη χρήση. Με τρία έτη ολοκληρωμένης κάλυψης τεχνικής υποστήριξης, το σύστημα Vivid Τ8 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ενίσχυση της συνολικής αξίας κτήσης.

VIVID T8

Ο υπερηχοκαρδιογράφος Vivid Τ8 R2.5, συνδυάζει τις αποδειγμένες δυνατότητας απεικόνισης καρδιάς των συστημάτων Vivid της GE με τις εξαιρετικές αποδόσεις στην απεικόνιση πολλαπλών εφαρμογών των συστημάτων Logiq™. Το αποτέλεσμα: κάποια από τα καλύτερα χαρακτηριστικά και των δύο συστημάτων προσαρμόζονται σε ένα υβριδικό σύστημα καρδιαγγειακής υπερηχογραφικής απεικόνισης, ανθεκτικό, αξιόπιστο, ισχυρό και πλούσιο σε χαρακτηριστικά, εντούτοις προσιτό και εύκολο στη χρήση. Με τρία έτη ολοκληρωμένης κάλυψης τεχνικής υποστήριξης, το σύστημα Vivid Τ8 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ενίσχυση της συνολικής αξίας κτήσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές υπερήχων και τις υπηρεσίες μας, στείλτε μας το μήνυμα σας.